Fundacja Dogonić Nadzieję

Pomóż nam pomagać

Grudzień 2015

Copyright 2015 Fundacja Dogonić Nadzieję

Myśl o założeniu fundacji powstała  już dosyć dawno, ale ciągle coś się działo, działo się po to by nas utwierdzić w tym że możemy zrobić coś fajnego, coś co będzie działać by pomagać .

Dziś stajemy przed tym wyzwaniem gotowe do działania wierzymy  że goniąc nadzieję będziemy ją dawać tym którzy na nią czekają .

O Fundacji

Fundacja Dogonić Nadzieję powstała w 2015

z inicjatywy Bożeny Jakubowskiej i Teodory Karolik.

 

Inspiracją  jest Damian, niepełnosprawny chłopiec dla którego warto wszystko. Który pokazuje nam problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnością. Jego problemy. radości i sukcesy przekonywały nas jak wiele jest do zrobienia, jak wiele jest potrzeb i jak bardzo potrzebne jest zaangażowanie otoczenia by osobom niepełnosprawnym  i ich rodzinom żyło się lepiej. Naszym celem jest pomoc o szerokim zakresie chcemy pomagać i nieść  nadzieje.

 

 

Misja

Prezes

BOŻENA JAKUBOWSKA

Wiceprezes

MAGDA KULETA

Sekretarz zarządu

EDYTA MAZUREK-WRZESIEŃ

ANNA NOWAK

BOŻENA ODZIMEK

ELŻBIETA STRZECHA

Zarząd

Rada Fundacji

Fundacja została powołana dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:

 • działalności w zakresie ochrony życia i zdrowia,
 • aktywnego wspomagania procesu rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, niwelowania wszelkich barier ograniczających ich udział w życiu społecznym i gospodarczym,
 • likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, które napotykają osoby niepełnosprawne,
 • kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 • opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom,
 • działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz integracji społecznej osób i środowisk niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób i środowisk wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności na rzecz wspierania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wspierania systemu pieczy zastępczej,
 • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami międzynarodowymi, wymiana doświadczeń,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, organizacja zbiórek i dystrybucja pozyskanych darów,
 • edukacji, oświaty i wychowania,
 •  

   

Cele i zasady

Aktualności

W naszych działaniach pomogli nam:

Pani

Kasia

Bożena Jakubowska

tel.: 697 059 525

bozenajakubowska@dogonicnadzieje.pl

Magda Kuleta

Fundacja Dogonić Nadzieję

Trablice 128b

26-624 Kowala

 

 

tel.: 792 567 427

magdakuleta@dogonicnadzieje.pl

Edyta Mazurek Wrzesień

tel.: 791 494 097

edytawrzesien@dogonicnadzieje.pl

NUMER KRS: 0000588655

REGON: 363265740

NIP: 9482605202

 

 

Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo Fundację Dogonić Nadzieję mogą dokonywać wpłat na nr konta:

 

PL90 105017931000009030804307

 

dla wpłat w euro:

PL  68105017931000009030804323

 

 

Dane: Fundacja Dogonić nadzieję

Tytuł: Wsparcie dla fundacji Dogonić nadzieję

 

Wszystkim ofiarodawcom:

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

 

 

 

Wszelka pomoc pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów wynikających ze statutu Fundacji. Każdy sponsor, darczyńca ma prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania ofiarowanej pomocy.

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz Fundacji do wysokości 10%.

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.

 

 

www.ulzibat.ru

 

 

Zabieg fibrotomii jest wykonywany przez rosyjskich lekarzy. Lekarz wykonujący na Ukrainie nazywa się Viechciesław Budarin specjalista z ogromnym doświadczeniem i wiedzą

 

Główną chirurgiczną metodą Instytutu jest fibrotomia polegająca na usunięciu przykurczów mięśni i syndromu bólu Istotą metody jest nacięcie atropijnych włókien mięśni specjalnie skonstruowanym  opatentowanym skalpelem ,nie tworzącym  dużego nacięcia skóry .Zabieg  wykonywany jest na  14-16 mięśniach. Trwa ok. 20 min w narkozie.

 

Ponad 85 % pacjentów ma pozytywny ogólno kliniczny rezultat w postaci zwiększenia amplitudy ruchów ,pojawienia nowych i zwiększenia wcześniej

  istniejących nawyków ruchowych Odnośnie przykurczu mięśni i  punktu bólu efektywność stosowania metody wyniosła 97% O Koło 65%  pacjentów odczuło dodatkowe efekty w postaci polepszenia mowy ,żucia  łykania, zmniejszenia zeza ,ślinotoku ,zwiększenia ostrości wzroku  i słuchu.

Informacje zaczerpnięte z Instytutu Rehabilitologii klinicznej w Tule Fundacja Dogonić Nadzieję zaprasza na wyjazdy zorganizowane na Ukrainę

 

Koszt zabiegu  fibrotomii  to ok. 7000 zł Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Bożena Jakubowska 697-059-525

 

Wyjazdy organizowane są co dwa, trzy miesiące.

 

 

 

 

Góra