W dniu 5 grudnia 2016 roku fundacja Dogonić Nadzieje podpisała porozumienie współpracy z Centrum Medycznym Terapii Fizycznej oraz Medycyny Bólu INNOVO we Lwowie.